Fantasy Swing – sexgungan, rosa

Kan användas för ett 100-tal olika samlagsvarianter.